Verder dus zeer veel effect. Dit gebeurt echter niet

Verder
spelen er ook nog een paar andere factoren mee in de overweging of de pop-up
irritant is. Het hangt vaak ook af van wat de gebruiker aan het doen was op het
moment dat de pop-up in beeld kwam. Was hij net bezig met iets belangrijks, kan
dit voor meer irritatie zorgen dan wanneer dit niet het geval was. Ook de tijd
dat het duurt voordat de pop-up verwijdert kan worden speelt hierin mee.
Sommige pop-ups kunnen niet direct worden weg geklikt, maar pas na een aantal
secondes. Dat zorgt voor nog meer irritaties. Als laatste heeft ook de grootte
van de pop-up veel invloed op de irritatie en effectiviteit. Als deze het hele
beeldscherm in beslag neemt, en dus door de dingen staat waar de gebruiker
eerst mee bezig was, kan dit natuurlijk voor veel irritatie zorgen. Als het
maar een kleine pop-up is aan de zijkant van het scherm zal dit voor minder
irritatie zorgen. Het nadeel daarvan is dat het minder opvalt en dus ook
misschien minder vaak wordt gezien door de gebruiker en er dus ook minder op
wordt geklikt. Er zijn tegenwoordig ook apps en bedrijven die op deze irritaties
inspelen. Zij hebben adblockers gecreëerd. Deze zorgen er dus voor dat de
pop-ups geblokkeerd worden en dat de gebruiker ze niet meer ziet. Hierdoor
neemt de irritatie natuurlijk af, maar ook vooral de effectiviteit. De
gebruiker zal de reclame niet zien en zal er dus ook niet op kunnen klikken.
Dit is een groot gevolg voor de irritatie, maar dus ook de efficiëntie van de
pop-up.

 

Pop-ups
zouden dus uiteindelijk wel effectief kunnen zijn, mits het op de juiste plek,
tijd en met de juiste reclame komt. Het is natuurlijk een echte ‘eyecatcher’,
het verschijnt op je beeld en je kunt er bijna niet omheen. De aandacht van de
gebruiker wordt er dan sowieso naartoe getrokken. Zouden al de factoren dus
kloppen, houdt de reclame deze aandacht ook vast en heeft de pop-up dus zeer
veel effect. Dit gebeurt echter niet vaak en over het algemeen wordt de pop-up
dus ook meer als irritant dan effectief gezien.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Sluikreclame

Bij de
sluikreclame is het moeilijk op het eerste oog te bepalen of ze effectief zijn,
omdat ze meestal alleen onbewust worden opgevangen. Een aantal aspecten worden
bij deze vorm dus ook opgeofferd om andere weer sterker naar voren te brengen. De
duidelijkheid is er niet veel in sluikreclames. De consument weet vaak niet
eens dat het om reclame gaat en heeft neemt het dus ook niet direct waar. De
overtuigingskracht en geloofwaardigheid zijn twijfelgevallen. Aan de ene kant
gaat de overtuigingskracht en geloofwaardigheid achteruit omdat de consument
niet direct doorheeft dat het om reclame gaat, maar aan de ander kant kan het
daardoor juist beter zijn. Het product wordt door sluikreclame vaak geassocieerd
met een bepaalde persoon of groep. Hierdoor heeft de consument dus onbewust een
bepaald beeld bij het product. Hierdoor kan de overtuigingskracht dus zeer veel
toenemen. Als de reclame in een hele goed filmpje zit of op een foto van een
heel bekend persoon, zal de consument dus ook eerder de neiging hebben om het
te kopen. De consument zal overtuigt zijn van de kwaliteit van het product,
omdat die bepaalde persoon of groep het ook gebruikt. De want-to-see factor
heeft hier niet echt toepassing op, aangezien deze vorm van reclame vaak niet
bewust wordt waargenomen door de consument. De relevantie is net zoals bij de
pop-up niet hoog, aangezien deze reclame niet inspeelt op de behoeftes van de
consument. De activerende werking kan niet goed worden bepaald, aangezien het
gaat om het onbewust waarnemen. Maar over het algemeen zal het wel activerend
werken, omdat een product dus vaak wordt gekoppeld aan iets of iemand. De
consument zal het onbewust willen kopen, omdat het in een bepaald filmpje zit
of omdat een bepaald persoon het ook gebruikt. Vooral bij jongeren geldt dit
natuurlijk heel erg, aangezien het vaak gaat om ‘erbij’ horen. Als een bepaald
bekend persoon iets heeft, willen jongeren het ook graag hebben.

 

Bij
sluikreclame spelen ook de factoren, zoals bij pop-ups, als de juiste plek en
tijd mee. Bij sluikreclame is er in tegenstelling tot pop-ups nauwelijks
reclame vermijdend gedrag, mits de reclame goed geplaatst is. Mensen vinden product
placement over het algemeen niet erg als het niet te overduidelijk in beeld
wordt gebracht. Zou dit wel het geval zijn, kan het net als bij pop-ups voor
veel irritatie zorgen, waardoor de effectiviteit sterk afneemt. Over het
algemeen is dit dus wel veel minder dan bij pop-ups en is de effectiviteit dus
ook een stuk groter.

 

Uiteindelijk
kan de gepersonaliseerde reclame dus worden gezien als het meest effectief. Het
wordt niet als irritant ervaren en het wordt niet direct weg geklikt. Het
speelt het meeste in op de behoeftes en wensen van de consument en zal dus het
meest aansporen om daadwerkelijk iets te kopen en dus ook het meest effectief
zijn.