Hoitajan on aktiivinen ja auttaa potilasta itse havainnoimaan omaa

Hoitajan tulee olla tietoinen vuorovaikutuksen ilmiöistä potilaan kanssa. Hoitaja on aktiivinen ja auttaa potilasta itse havainnoimaan omaa käyttäytymistään esimerkiksi osoittamalla ristiriita puheen aikana ja käytöksen välillä. Hoitosuhde on molemminpuolinen oppimisprosessi. Hoidossa pyritään, että potilaalla on parempi elämänhallinta. Transferenssi eli tunteensiirto, positiivinensiirto, negatiivinensiirto ja vastatunteensiirto. Jos potilaalla on ollut hoitoa jo varhaislapsuudesta, niin hoito toistuu jatkuvasti elämänsä ajan. Potilas voi luulla hoitajan olevansa oma äitinsä tai isänsä, koska potilas siirtää tunteitansa heihin ja se vaikuttaa hoitajan suhtautumistavan potilasta kohti. Positiivisessa voi kasvaa luottamussuhde ja myönteiset tunteet. Kun potilas oppii tuntemaan eri puolet itsestään, syntyy itsetunto, itseluottamus ja sisäinen turvallisuudentunne. Negatiivinen potilas avaa menneisyyden ristiriitansa hoitosuhteeseen, joka vaikeuttaa hoitoa. Hoitajan on tartuttava siihen, jotta se edellyttää hoitoa. Vastatunteensiirto: potilas reagoi voimakkaasti tunteitansa hoitajaan aiempiin ihmissuhteisiin perustuen. Distanssi eli hoitosuhteessa hoitajan ja potilaan välimatkaa fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti.  Ammatillisessa masentuneen kohtaamisessa on tärkeää tukeva empaattisuus, maaniset jaksot ovat lievempiä, niin sanottuja hypomaanisia jaksoja. Potilaan käyttäytyminen ja puhe on epäjohdonmukaiselta ja yliaktiiviselta, jota ammattilaisen tulisi suhtautua määrittävästi ja myötätuntoisesti. Sekamuotoisen jakson aikana potilaalla on samanaikaisesti sekä masennuksen että mielialan kohoamisen oireita. hoidon perustan muodostavat mielialaa tasaavat lääkkeet ja psykoosilääkkeet sairauden ajankohtaisen vaiheen mukaisesti. Potilas voi tuottaa itselleen vakavia ongelmia hakeutumalla harkitsemattomiin ihmissuhteisiin, käyttäytyminen liikenteessä piittaamatta muista, käyttämällä päihteitä holtittomasti tai olemalla harkitsematon talousasioissa. Hoitajan pitää itsekin säädellä omia käytöksiä, vaikka potilas näyttäisi hoitajalle vahvojakin tunteita. Mielenterveys- ja päihdehoitotyön työntekijöitä vaaditaan riittävää valmistumista ja itsetuntemusta sekä rehellistä tiedostamista omia tunnereaktioita kohtaan. Hoitajan työväline ja analysointi ovat ammatillisen vuorovaikutuksen kannalta erittäin tärkeitä, että hoitajan on otettava huomioon suojata itsensä ja pysyä ammatillisessa otteessa koko ajan.   Hoitosuhde aloitusvaihe on tutustuminen, merkittävä; hoitosuhteen perusta yhteisymmärryksessä, hoidon tavoitteiden asettaminen ja hoitosuhteen pituuden arvioiminen.