Het de strijd tussen de patriotten en Oranjegezinden gevaarlijker

Het verhaal
is twee jaar voor de Franse Revolutie begonnen, namelijk in 1787. Het gaat over
Elisabeth Lestevenon. Ze is dan nog maar 20 jaar oud. Ze woont samen met haar
vader en haar vijftienjarige zusje Maaike Lestevenon die doofstom is in
Haarlem. Haar moeder leeft niet meer. Elisabeth weet veel over wetenschap,
literatuur en filosofie. Dit komt doordat haar vader haar vaak ging voorlezen
waardoor ze allerlei verschillende dingen leerde. Doordat er een gezwel achter
haar linkeroog zit is die wat groter dan haar rechteroog. In die tijd was er
een strijd tussen de patriotten en de Oranjegezinden. Elisabeth’s vader had als
taak om pamfletten voor de patriotten te verspreiden. Maar naarmate de strijd
tussen de patriotten en Oranjegezinden gevaarlijker wordt, des te onveiliger
het wordt voor Elisabeth’s vader en zijn kinderen. Hij besluit dan ook om samen
met zijn dochters te vluchten naar zijn verre achterneef Maître Mounier de
Bresse die in Saint-Omar woont. Ze huren daar zijn koetshuis. Als Elisabeth’s
vader onverwachts overlijdt aan een hersenbloeding staat Elisabeth er samen met
haar zusje alleen voor. Ze besluit daarom om het werk van haar vader over te nemen
zodat ze de huur van de koetshuis kan blijven betalen. Maar omdat Elisabeth een
vrouw is gaat dit niet al te gemakkelijk en kan ze geen werk vinden. Ze kan de
huur  niet meer betalen en moet samen met
haar zusje de koetshuis verlaten. Uiteindelijk heeft ze een deal kunnen maken
met Mounier dat ze in de koetshuis mogen blijven wonen op voorwaarde dat Elisabeth
regelmatig met Mounier naar bed gaat. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst die
wordt gehouden door Mounier, ontmoeten Elisabeth en Maaike de arts Dieudonné
Doppet. Maaike doet mee aan een van zijn experimenten. Ze wordt in trance
gebracht en plotseling zegt ze ‘Mounier verkrachter’. Mounier schrok hier heel
erg van en als straf moesten ze de koetshuis verlaten. Doppet stelt voor dat ze
met hem mee gaan zodat hij nog meer experimenten kan doen voor een publiek. Elisabeth
vindt dit goed en bij de volgende voorstelling doet Elisabeth alsof ze doofstom
is. Dit doet ze omdat ze Maaike probeert te beschermen. Vanaf de tweede
experiment doet Elisabeth zich voor als een apocalyptische engel die vertelt
hoe alles moet gaan. Sindsdien ging het heel goed met de voorstellingen niet
alleen omdat ze veel wist over de bijbel maar ook omdat haar linkeroog veel
indruk maakte op de meeste mensen en doordat ze goed kon acteren. Ze besluiten
om in Parijs verder te gaan met hun experimenten. Maaike wordt naar een
doveninstituut gebracht en ondertussen krijgen Elisabeth en Doppet een relatie.
   

x

Hi!
I'm Joan!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out