Diare drikkevann eller smitte fra en annen person som

Diare

Diare er en løs,
tyntflytende og hyppig avføring som forekommer ofte (mer enn tre ganger per
døgn). Når vi får diare så går tarminnholdet for raskt gjennom tykktarmen. Da
blir det ikke tatt opp nok vann og da blir det for mye vann i avføringen. Diare
skyldes som oftest virus eller en form for bakterieinfeksjon i tarmen. Over
halvparten av de tilfellene i Norge med akutt diare, så antar man at det
skyldes et virus.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Det finnes to typer diare:

-” Akutt
infeksiøs diare som skyldes ofte en infeksjon i tarmen med bakterier eller
virus.”

-” Kronisk
diare, som vil si at det vedvarer over lengre tid, og har andre årsaker enn
bare bakterier og virus.”

 

Årsaker:

Årsaker til
diare kan være mange ulike og forskjellige, og det avhenger av hvilken type
diare av de to forskjellige det er snakk om.

Den akutte diare
går over av seg selv etter kort, relativ tid. Akutt diare skyldes som oftest en
infeksjon med et virus eller en bakterie. Årsaken kan være på grunn av dårlig
hygiene, forurenset mat, drikkevann eller smitte fra en annen person som har
diare. Ved å være nøye med sin egen håndhygiene når man har diare, så kan man enkelt
unngå smittespredning.

Den kroniske
diare vedvarer over en lengre tid, og det skyldes som oftest en
bakenforliggende årsak, for eksempel Matintoleranse, irritabel tarm, ulcerøs
kolitt eller Crohns sykdom, men i motsetning til den akutte diare, så kan
avføringen ved kronisk diare være blodig og slimete.

 

Symptomer:

-Det viktigste
symptomet for diare er å legge merke til om avføringen er løs, vanntynn og
hyppig. Hyppighet er avhengig av inntak av mye mat og drikke. Oppkast og
magesmerter er noe som er veldig vanlig, det samme er også tørste. Når man har
diare kan urinen bli svært konsentrert og derved mørk. Dette er fordi
væsketapet gjør det uttørret, dehydrert.

Det farligste
ved diare er væsketap og uttørring. Det kan gjøre deg sliten, veldig søvnig, og
i verste fall gi bevissthetstap og død. Diare er mest farlig for eldre, syke
mennesker og små barn.

Hvis man har
diare så er det noen forhold som man bør se etter for å så ringe lege:

-Dersom diareen
er så kraftig at man ikke i det hele tatt klarer å få i seg nok med mat og
drikke.

-Hvis man har
feber og dårlig allmenntilstand

-Om det er blod
i avføringen

-Hvis
diaresykdommen ikke gir seg i løpet av en uke

-Ved nylig
utskrivelse fra sykehuset.

Vi som jobber i
helsevesenet og de som enten jobber som en kokk, kan sannsynligvis ikke jobbe
på noen dager. Dette er fordi hvis man har diare og kommer på jobb og heller
ikke er flink med hygienen, så kan man forsake smittespredning rundt på
avdelingen. Hvis en utdannet kokk har fått diare, men som fortsatt kommer på
jobben, skal til å lage mat og er dårlig med håndhygienen sin, da vil det
smitte over på maten kokken lager og over til de som skal spise maten.