Albert idéer är hur människor känner igen hans verk

Albert Camu var en fransk-algerisk författare som levde från 1913 till 1960. Han var ingen filosof, men deltog mycket inom moralfilosofi genom hans verk. Enligt hemsidan “Internet Encyclopedia of Philosophy” har Camu introducerat och utvecklat hans filosofiska idéer i hans verk. Dessa idéer har sin grund i absurdismen och uppfattningen om uppror- vilket gjorde honom känd. Dessa idéer är hur människor känner igen hans verk än idag. Främlingen, hans första roman, är en briljant utformad berättelse och illustration av hans absurda värld utsikt.  Främlingen, publicerad år 1942, presentera en känslomässigt fristående och omoralisk ung man vid namnet Meursault. Meursault tappar inga tårar när hans mamma dö, och inte eller vid hennes begravning. Han tror inte på Gud, och dödar en man som han inte känner utan någon tydlig anledning. Han, på grund av detta anses som ett hot mot samhället och blir därför först häktad och sedan dömd till döden. Detta acceptera han när han äntligen förstår världens mild likgiltighet, och finner därför fred med sig själv och också med samhället som förföljer honom. Camus absurdist filosofi antyder att moraliska order inte är rationellt eller naturligt grundade. Han presentera hursomhelst inte världen med en moralisk likgiltighet, och tycker till och med att livets brister inte nödvändigtvis skulle leda till misströstan. Han var en humanist noterad för sin tro på människans värdighet inför det som han såg som ett kallt, likgiltigt universum. Innan jag utvecklar om hur Camus verk reflekterade hans absurda världs utsikt, ska jag först gå in på hur hans verk visade starka drag av en annan människosyn. Trots att Camu är emot detta, kallas “främlingen” oftas för en existentiell roman. Termen existentialism är en utbredd klassificering som innebär många olika saker beroende på människan. Termen referera till tanken att det inte finns någon högre mening för universum eller för människans existens, och ingen förnuftig ordning för världshändelserna. Enligt denna term, finns det inget bortanför människans fysiska existens. Detta styrks av Jean-Paul Sartre i utdraget “existentialismen är en humanism” skriven 1946. Sartre antyder i texten att “Människan är till sitt ursprung en plan …; ingenting existera före denna plan, ingenting får sin förklaring i himlen, och människan blir först det som hon planerat att bli.” , med dessa ord menar han att människan är det enda allt handlar om och ingenting kan komma före. Hursomhelst, trots att han förneka detta finns det tydliga liknelser mellan främlingen och det filosofiska termen, existentialism. Dessa liknelser är synliga genom Huvudkaraktären i boken. Meursault är en fristående och dödligt ärligt kille som inte tar chansen att ljuga om sig själv för att rädda sitt liv. Han är en enkel man med ett plågsamt humör som är diktad av naturens krafter. Han acceptera inte Gud eller något av samhällets formler för lycka. Han är ung och har inga ambitioner. Han känner inte sig skyldig till något, vilket är synlig på sättet hur han skickar sin mamma till ett gammalt folk hem. Han är så känslomässigt fristående att “att gifta sig eller inte” inte gör någon skillnad till honom, likväl när det kommer till att vara kär eller i lust. Dock är han uppmärksam på de minsta detaljerna vilket inte är något man gör när man är okänslig. Inte bara det, vägrar han att tro på livet efter döden, söka Gud för att fly från verkligheten eller dölja sin lugn om att acceptans av döden. Termen visas genom Mersault eftersom det enda han reagerar på är hans fysiska behov såsom hunger, törst och sexuella behov. I första kapitlet för exempel reagerar han inte på hans mammas begravning eller hennes död överhuvudtaget men istället stör sig på faktum att gamla människorna grät “hon grät med små regelbundna skrik: jag trodde aldrig att hon skulle slutar.” (sida 15). Inte bara det, men han stör sig också på hur varm det är i rummet. Under resten av romanen spendera han sin tid på att reagera på endast såna fysiska saker. Lite längre fram i texten när han blir friad av Marie, svarar han att han älskar henne eller inte. Han känner ingenting för henne förutom den sexualla lusten. Detta är också enda anledningen till varför han saknar henne när han är siter i fängelset. Den störst fysiska saken han reagera på är då när “arabens” kniv reflektera mot ljuset under den varma dagen vilket leder till att Mersault skjuter honom utan anledning. Men denna filosofi innehåller aspekter som ligger ifrån denna definition som inte är tydliga i främlingen. Förutom faktum att Camu avvisade den termen gällande hans roman så finns det andra exemplar som pekar på hur hans roman är inspirerat av hans absurda människosyn istället. Camu visade Meursault som en absurd hjälte både på ett figurativt och bokstavligt nivå. När det kommer till den figurativa nivån, Meursault har dömts till döden och väntar på att bli avrättad, detta kan ses som är en metafor för det mänskliga tillståndet. På den bokstavliga nivån är Meursault ett exempel för den absurda kännetecken när det kommer till revolt, frihet och passion. Meursault vägrar övertyga sig om sedvänjor och hävdar sin frihet genom att göra vad som slår honom som lämpligt vid något tillfälle. Detta är inklusive rökning, hur han inte visar hänsyn till vakten vid sin döda mamma, har sexuella förhållanden med en kvinna dagen efter begravningen och till och med skriver ett brev åt hans vän raymond. Hans passion för livet är ganska uppenbar: han strävar efter nya nöjen och nya upplevelser vilket visar hur han älskar att leva. I första kapitlet blir vi introducerade till Meursault och samtidigt till första tecken på Camus absurda värld utsikt. “Mamma dog idag. Eller igår kanske, jag vet inte. Jag fick ett telegram från hemmet: “Mor avliden. Begravning imorgon. Trofast din.” Det betyder inte någonting. Kanske var det igår” (sida 1). Romanens första mening förkroppsligar Meursaults absurda utsikter på livet, hans känslomässiga likgiltighet och frigörelse för människor, och hans passiva men tyst bortförande från resten av samhället. Det är också en stor blinkande ledtråd som visar att huvudpersonen är omedveten och apatisk. Han vet inte ens vilken dag hans mamma dog, och för honom betyder det inte “någonting”.Meursault´s beteende i boken visar drag som kan hittas hos en absurd hjälte. Han föredrar för exempel att observera händelser för att slippa bli direkt involverad. Ett märkligt exempel på det är genom kapitlet 2. Meursault spenderade en hel dag sittande på sin balkong och tittande på förbipasserande på gatan. Även när Meursault är involverad i händelserna, väljer han att inte blir för upptagen i dem. Ett exempel på det är när hans älskare Marie friar till honom, berättar han för henne att han inte älskar henne men att det inte spelar någon roll för honom om de gifter sig eller inte. Till och med när han dödar araben, är det en känsla att han inte är där som gör att han inte riktigt vet vad han gör. Hans sista utbrott i fängelset sammanfattar en stor del av Camus absurda världs utsikt. Han hävdar att ingenting verkligen betyder att vi alla lever och dör, och ingenting tyder på att vad vi gör innan vi dör är egentligen relevant. Det sista uppenbarelsen Mersault hade i fängelset var ” Och jag kände mig redo att leva allt igen. Som om den blinda rasen hade tvättat mig ren, låt mig vara hopplös, för första gången lever i den natten med tecken och stjärnor, öppnade jag mig för världens milde likgiltighet. Jag tycker att det är så mycket som jag själv – som en bror, verkligen – jag kände att jag hade varit lycklig och att jag var glad igen. ” Fritt från hopp erkänner Meursault sig i ett universum utan mening och utan hopp. I slutet av romanen kommer han till fullo att acceptera sin absurda position i universum och kan inte bara menar att han är lycklig. Sammanfattningsvis ser man att Camus roman kan uppfattas av alla på flera olika sätt och ur olika filosofiska synpunkter. Hursomhelst, ville han visar oss genom Meursault hur meningslös livet kan vara.