1.3.3. Avantajele
comer?ului online

Avantajele
comer?ului electronic sunt multiple ?i se pot împ?r?i în dou? categorii, dup?
cum urmeaz?:

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

·        
Pentru consumatori:

Unul
dintre cele mai conveniente lucruri pe care consumatorii îl au în vedere atunci
când aleg comer?ul online este faptul c? un magazin virtual este deschis 24 de
ore din 24, fiind nevoie doar de un computer sau telefon mobil cu o conexiune
la internet, spre deosebire de un magazin fizic cu un program ?i o adres? fix?.

Clientul
are posibilitatea de a studia pia?a pentru a decide care bun sau serviciu îi va
satisface nevoile, informându-se despre oferta comerciantului ?i alegând varianta
cea mai avantajoas?. Compararea pre?urilor devine mai u?oar? ?i este indicat? atunci
când ofertele sunt numeroase, acest fapt încurajând achizi?iile rationale.

·        
Pentru societ??ile
comerciale:

Internetul
reprezint? o modalitate rapid? ?i pu?in costisitoare de a î?i face cunoscut? ?i
de a promova gama de bunuri ?i servicii, fiind o alternativ? cu costuri de
deschidere substan?ial mai mici, comparativ cu un magazine fizic.

Costurile
de aprovizionare sunt diminuate prin reducerea nivelului stocurilor ?i a
timpului destinat realiz?rii aprovizion?rilor.

P?trunderea
pe noi pie?e se realizeaz? mai u?or datorit? rapidit??ii comunic?rii între imaginea
firmei ?i rela?iile publice; acest lucru sus?ine ?i reducerea costurilor de marketing.

Exist?
posibilitatea de a ob?ine feedback din partea clien?ilor, prin întocmirea unor
statistici despre produse, perioade ?i tendin?e.

Costurile
modific?rilor în cazul unui magazin virtual sunt infirme în paralel cu cele necesare
renov?rii unui magazin fizic.

Cheltuielile
cu publicitatea pot fi reduse prin trimiterea de mesaje sau e-mail-uri
nesolicitate, cu caracter promotional. Un aspect important este frecven?a mesajelor,
efectul fiind invers ?i diminuând profitul magazinului virtual, în cazul în
care frecven?a este ridicat?.

x

Hi!
I'm Joan!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out